0
Ett kunskaps- och säkerhetsföretag sedan 1990

ID-kort | Säkerhet

Är det verkligen säkert att beställa via Internet? Ja det är det.

 

När ni skickar kortbeställningar till Seriline AB skyddas informationen av en mycket kraftfull kryptering - unik för varje beställare. Filens äkthet kontrolleras automatiskt vid kortproduktionen.
Sedan starten 1998 har vi tillverkat flera hundra tusen kort på detta säkra sätt.

Kryptering

Den säkra krypteringsteknik som används heter Blowfish. Denna teknik är utvecklad av den välkände krypteringsexperten Bruce Schneider. Tekniskt är Blowfish en 16 "pass block" krypteringsmetod som arbetar med block bestående av 8 bytes. Under varje pass blandas bitarna enligt ett mönster som är olika för varje kombination. Efter alla 16 passen uppträder bitarna helt slumpmässigt. Det som verkar slumpmässigt kan bli återskapat om man återanvänder algoritmen med samma kombination. Kombinationen (krypteringsnyckelns längd) i kortfilerna är 448 bitar.

Högsta säkerhet utan krångel