0
Ett kunskaps- och säkerhetsföretag sedan 1990

PR-kort | Info

PR-kort - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 

Tillstånd för personer med funktionshinder att parkera på särskilt markerade platser utfärdas av kommunen. Seriline AB har sedan mitten av 1990-talet erbjudit tillverkkning av dessa samt tillhandahållit material, utrustning och programvara till de kommuner som tillverkar tillstånden i egen regi.

 

Beställning av PR-kort från Seriline

Med vår programvara kan du beställa PR-korten hos Seriline via internet. Kort leveranstid och låga priser. Korten går självfallet också att beställa på vanligt sätt, med pappersblankett som skickas med post. Färdiga kort levereras till kommunen med post.
Innan kortet lämnas till innehavaran valideras det med ett säkerhetshologram, en etikett som klistras på kortet.

 

Egen tillverkning hos kommunen

Kommuner som önskar tillverka PR-korten i egen regi kan köpa utrustning, programvaror och halvfabrikat av Seriline. En blankett – kortinlagan – med kortets uppgifter, kortinnehavarens fotografi och namnteckning skrivs ut. Tillstånden plastas sedan in och förses med en hologrametikett. Programmet PR-kort används för att administrera korten och kortuppgifterna.Ladda hem uppdateringar eller det nya programmet till PR-korten för utvärdering.

Utan programlicens körs programmet i demoläge, och vissa funktioner är blockerade.

Dat.: 2018-06-12
 
Ver: 3.0.0.31
 
5 323 kB
 
4 236 kB

PR-kort 3

Parkeringstillstånd för Rörelsehindrade.
Används av kommuner som tillverkar PR-korten i egen regi, eller beställer korten via Internet.

Beställ programmet >>>

Dat.: 2002-06-24
 
Ver: 2.02

PR-kort SDK

Utvecklingsverktyg för kommuner som själva tillverkar och administrerar parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Hanterar inläsning och lagring av sökandes fotografi och signatur, samt utskrift av kortuppgifter på kortinlagan till PR-korten.
För mer information och beställning - vänligen kontakta oss.