0
Ett kunskaps- och säkerhetsföretag sedan 1990

Besökssystem | Funktioner

VISITOR - Programfunktioner

= Ja       = Nej,

 

Förstora bilderna genom att klicka på dem

VISITOR Admin
Bas   
Premium 
 
Databas
SQL-databas
Tillsammans med programmet installeras en Access-databas som är klar att använda. Vill man ansluta till t ex en SQL server är det bara att skapa en tom databas som sedan pekas ut från programmet. Alla tabeller skapas automatiskt, och data kopieras till den nya databasen.
Hantera grupper av besökare
Programmet kan hålla ihop besökare i en grupp. Besöksbrickorna skrivs ut med ett klick och hela gruppen kan checkas in och ut gemensamt.
Läs in mottagare från fil eller direkt från AD
Istället för att skriva in uppgifterna om era besöksmottagare för hand, kan dessa importeras till besöksdatabasen. Uppgifterna kan hämtas från en databas, eller från ert Active Directory (AD).
Läs in besökare från databas, eller exempelvis grupper från Excel
Besök från ett tidigare system kan importeras till VISITOR. Funktionen kan också användas för att läsa in en grupp av besökare från ett Excellblad exempelvis i samband med en konferens eller utbildning.
 
Rapporthanterare
Skapa egna rapporter
Programmet levereras med en inbyggd rapporthanterare med vilken användaren själv skapa egna rapporter. I rapporthanteraren skapas mallar som sedan återanvänds.
 
Statistik
Visa och skriv ut besöksstatistiken grafiskt
Statistikverktyget skapar en grafisk bild över besöksflödet. Statistiken kan visas på skärmen och skrivas ut på papper vid behov. Mallar för olika perioder sparas i programmet.
 
Incheckning/utskrift
Checka In/Ut besökare
Besökaren checkas in och ut med knapparna i verktygsfältet. Datum för händelsen skrivs automatiskt in i databasen. Finns det ett tidigare besök registrerat på besökaren flyttas denna post automatiskt till registret för tidigare besök. På så sätt visas bara personens senaste besök i besökslistan
Skriv ut besöksbrickor med egen layout
I basversionen redigerar man enkelt besöksbrickans layout i den inbyggda layout-editorn.
I premiumversionen kan man dessutom skapa flera nya layouter.
Skapa utskriftsknappar med egna funktioner
För att enkelt kunna skriva ut på olika skrivare eller skriva ut brickor med olika information, kan motsvarande skrivarinställningar definieras i olika skrivarknappar. Bakom varje utskriftsknapp finns skrivarens inställningar och uppgifter om besökskortets layout sparade. Samma besöksuppgifter kan alltså skrivas ut samtidigt men med olika resultat. Det kan vara exempelvis en besöksbricka som besökaren skall bära på sig, och ett parkeringstillstånd att placeras i vindrutan.
 
Tillval (med produktnyckel)
WiFi. Skapar automatiskt ett gästkoto till besökaren.
Besökaren kan ges access till ett trådlöst gästnätverk vid besöket. Genom att klicka på Wifi - knappen i programfönstret skapar programmet automatiskt ett gästkonto och skriver ut en bricka med inloggningsuppgifter till besökaren. Programmet stöder flera fabrikat av routrar exempelvis Cisco, Aruba samt Nomadix
I/O enhet. Öpnna t ex en dörr från programmet.
Programmet kan kommunicera med en yttre så kallad I/O enhet av typ Adam-6060. Programmet kan exempelvis öppna en dörr vid utcheckning eller skriva ut en larmlista när man trycker in en knapp som är kopplad till I/O modulen.
Autentisera besök. Ansvarig för t ex för ett visst område godkänner besöket via en webbtjänst.
I anläggningar med extra hög säkerhet kan en ansvarig person behöva godkänna besökaren eller besöket. Då skickas automatiskt ett e-post meddelande den ansvarige för området, som via systemets webbtjänst godkänner/avslår besöket.
 
Läsare
Skanna in och ut besök
En streckkod skrivas på besöksbrickan. Den används för att automatisk checka ut- och in besökaren. Vanligast är att besöket avslutas med att besöksbrickan avläses och personen checkas ut. Utcheckningen sker automatiskt i bakgrunden av programmet.
Stöd för flera läsare med olika funktioner.
I basversionen kan endast en läsare anslutas, medan premiumversionen har stöd för flera läsare med olika funktioner.
 
Layouteditor
Skapa egna layouter på besöksbrickan
Besöksbrickans utseende skapas med layouteditorn, ett ritprogram som placerar de grafiska elementen och sparar det som en layout (layoutmall) med valfritt namn. Vid förhandsvisning på skärmen och vid utskrift sammanställer programmet automatiskt personliga data med malluppgifterna enligt den valda layouten.
I basversionen går det endast att ändra i befintlig layout medan det i premiumversionen går att skapa helt nya.
 
Visa besöksstatus
Standardfilter. Visar olika besöksstatus på flikar, t ex bokade i dag, incheckade etc.
Urvalsflikarna bestämmer vad som skall visas i besökslistan. Det gör att man snabbt hittar det man söker. De vanligaste urvalen finns med som standard.
Skapa egna flikar med filter
I premiumversionen går det även att skapa egna flikar med urval som passar ett visst behov. Exempelvis kan en regel skapas som endast visar besökare till ett visst område.
 
Användare och behörighet
Inloggning med olika behörighetsnivåer.
VISITOR Premium har inbyggd inloggning med valbara behörighetsnivåer. Det betyder att olika användare kan ges tillgång till olika funktioner i programmet. Olika behörigheter skapas enkelt av den systemansvarige i det inbyggda verktyget för behörigheter
 
Gemensam databas
Gemensam databas för receptioner på olika orter
Genom att från flera orter ansluta programmet till samma databas kan alla besökare till företaget samlas på ett ställe.
När receptionerna endast skall se sina egna besök styrs detta med olika behörigheter i premiumversionen.
 
Bilagor
Skanna in och spara exempelvis ID-handlingar.
Till höger i programfönstret finns utrymme för att läsa in och spara dokument som tillhör besökaren. Det kan vara ett inskannat ID-kort, Pass eller visumhandling. Programmet kan läsa in dessa från en fil eller direkt med en skanner som är ansluten till datorn.
 
E-post/SMS
Meddela mottagaren att besöket har kommit.
Programmet kan automatiskt meddela mottagaren att besökaren har kommit. En inbyggd funktion skickar ett e-postmeddelande till mottagaren när besöket checkas in. Meddelandet kan också kopplas till en SMS-tjänst som då skickar ett SMS till mottagaren.
 
Exportera besök
Export till passersystem
Denna funktion skapar filer i besökssystemet som kan läsas in av exempelvis ett passersystem. Uppgifter som skrivs till en exportfil läggs i en vald katalog, och kan sedan importeras av det utomstående systemet.
I exporteditorn skapas regler för när och hur dessa filer skall skapas.
 
Bildimport
Läs in besökarens foto med web- eller digitalkamera.
Besökarens foto kan läsas in och sparas av systemet. Det görs med en webb- eller digitalkamera som är ansluten till datorn. Bilden beskärs och justeras enkelt vid inläsningen.
 
VISITOR Guest
Bas   
Premium 
 
Egen design
Programfönstrets layout
Programfönstret i VISITOR Gguest kan enkelt utformas utifrån användarens egna önskemål, både till utseende och till innehåll. Några färdiga mallar (Teman) med olika utseende levereras med programmet. Innehållet i dessa kan enkelt förändras direkt i programmet. Det går även att bestämma vilka uppgifter besökaren skall skriva in.
 
Incheckning/utskrift
Inställningar av funktionalitet.
Du bestämmer själv vad som skall hända när besökaren skrivit in sig. Exempelvis kan programmet automatiskt checka in besökaren, avisera besöksmottagaren och samtidigt skriva ut besöksbrickan.
 
Språk
Skapa själv besöksdatorns skärmbild på flera språk
Med den inbyggda språk-editorn översätter ni själva programmet till de språk som önskas.
Programmet blir skräddarsytt med exakt den information ni vill ge besökaren.
 
Tillval (med produktnyckel)
WiFi. Skapar automatiskt ett gästkoto till besökaren.
I/O enhet. Öpnnar t ex en dörr från programmet.
 
Läsare
Skanna in och ut besök med läsare.
Stöd för flera läsare med olika funktioner.
 
Flera företag
Flera företag i samma reception.
Exempelvis ett företagshotell där besökaren först väljer vilket företag som skall besökas. Varje företag kan sedan ha sitt eget tema. Extra sidor kan läggas till där besökaren exempelvis uppmanas att läsa och godkänna regler eller säkerhetsföreskrifter innan registreringen.
 
E-post/SMS
Besöksmottagaren meddelas automatiskt att besöket har kommit.
 
Foto på besökaren
Besökaren tar själv sitt foto
Programmet kan hantera inläsning av ett foto på besökaren. Vanligast används en webbkamera, och besökaren tar bilden själv. Bilden sparas i en gemensam mapp där även receptionsprogrammet kommer åt den. En fördröjning kan ställas in så att besökaren hinner placera sig rätt innan bilden tas.