0
Ett kunskaps- och säkerhetsföretag sedan 1990

Besökshantering | Reception

VISITOR Reception - Besökssystem för receptionen

 

 

I programmet VISITOR Reception samlas alla uppgifter om företagets kommande, pågående och avslutade besök i en databas. Från databasen skriver du enkelt ut besöksbrickor, sammanställer rapporter och hanterar statistik. Programmet administrerar databasen och är navet i vårt besökssystem. Med den inbyggda layout-editorn får besöksbrickor och andra utskrifter företagets egen grafiska profil. En avancerad rapporthanterare och statistikverktyg ingår.

Programmet finns i två utföranden - Bas och Premium.

Att uppdatera systemet är enkelt. Behöver du komplettera din basversion med fler funktioner behöver du inte installera om systemet. Du får helt enkelt en ny produktnyckel och lägger till funktionerna du vill ha. Du betalar endast för mellanskillnaden för de nya funktionerna.

Tips! På länken Programfunktioner till vänster visas en jämförelse mellan de olika programversionerna.


Ladda gärna hem programmet och testa det.

Utan programlicens körs programmet i demoläge, och vissa funktioner är blockerade.
Kontakta oss om du vill testa det fullt ut, så skickar vi en tidsbegränsad full licens utan kostnad.

Dat.: 2018-06-12
 
Ver: 7.32
 
10 334 kB
 
3 438 kB

VISITOR Reception

Programmet VISITOR Reception används av företag och organisationer för att registrera och administrera besökare till företaget. Det används i företagets reception där receptionisten registrerar och checkar in de besökare som kommer till företaget. Programmet administrerar den gemensamma databasen. Här skapas statistik och rapporter, besöksbrickornas grafiska utformning och mycket mer.
Programmet finns i två utföranden - Bas som innehåller funktioner som räcker till de flesta användare samt Premium när kraven är extra höga.

Basversionen

Programmet innehåller alla funktioner som behövs vid en effektiv besökshantering:
Administration av databasen, utskrift av rapporter och statistik, besöksbrickornas grafiska utformning och mycket mer.

 

Premiumversionen

Premium versionen innehåller avancerade funktioner för exempelvis import och export av data, e-postavisering av besök, foto av besökaren, och mycket mer.